انجمن صنفی اساتید حق التدریس استان اصفهان

بهبود شرایط آینده سازان کشور

آخرین دروس/ دوره ها

آخرین دوره هایی که ارائه کرده ایم

نگرش موفقیت

این دوره به مبانی اولیه موفقیت در کسب و کار و زندگی می پردازد. اکثر مطالب و فیلم‌‌های این دوره شامل مباحث روان ش

مشاهده

آخرین خدمات

آخرین خدمت های ارائه شده در سازمان

ثبت نام جهت دریافت کارت خانه‌ی کارگر 3 ساله

جهت پرداخت حق عضویت کامل کارت خانه ی کارگر، لطفا در این خدمت ثبت نام نمایید و مبلغ مورد نیاز آن را پرداخت کنید.

جزئیات بیشتر
هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع مدیریت تغییر، اهمیت بینش و کسب درآمد رسوبی

دومین جلسه هم اندیشی با عنوان یک فنجان تفکر خلاق

هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع مدیریت تغییر، اهمیت بینش و کسب درآمد رسوبی

جزئیات بیشتر
هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع لزوم تغییر و انواع کسب و کار

اولین جلسه هم اندیشی با عنوان یک فنجان تفکر خلاق

هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع لزوم تغییر و انواع کسب و کار

جزئیات بیشتر

آخرین اخبار

آخرین خبرهایی که در سازمان رخ داده است

گزارش بیمه تکمیلی
لطفا با کارت عضویت در انجمن، دوشنبه مورخ 26 شهریورماه 1397 در سالن خانه کارگر واقع در خیابان چهارباغ بالای اصفهان حضور یابید.

برگزاری دومین مرتبه از دومین مجمع عمومی صنف اساتید حق التدریس استان اصفهان به همراه مجمع فوق العاده

لطفا با کارت عضویت در انجمن، دوشنبه مورخ 26 شهریورماه 1397 در سالن خانه کارگر واقع در خیابان چهارباغ بالای اصفهان حضور یابید.

مطالعه بیشتر
نحوه ثبت نام در انجمن برای عضویت در صنف
مکان ها، رشته ها و هزینه تسهیلات ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری

تسهیلات باشگاه های ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری

مکان ها، رشته ها و هزینه تسهیلات ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری

مطالعه بیشتر
اولین مجمع انجمن صنفی کارگری اساتید حق التدریس استان اصفهان با حضور بیش از یک صد استاد در سالن خانه کارگر تشکیل گردید. در این جلسه اساسنامه انجمن بررسی و تأیید گردید. همچنین اعضای هیأت مدیره اولین دور انجمن مشخص شدند.

برگزاری نخسین مجمع عمومی صنف در تاریخ 96/06/03

اولین مجمع انجمن صنفی کارگری اساتید حق التدریس استان اصفهان با حضور بیش از یک صد استاد در سالن خانه کارگر تشکیل گردید. در این جلسه

مطالعه بیشتر