طرح کسب و کار
طرح کسب و کار
زبان فارسی هزینه 150,000 تومان مسئول لیلا حسینی شرکت کننده 12 دیده شده 1,531 پرسش و پاسخ 0 دیدگاه ها
اطلاعات بیشتر
دانش سازمان مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری


سرفصل دوره
 • فایل‌های دوره
  • جزوات و مطالب آموزشی دوره

  • فیلم‌های آموزشی
   • 00-قسمت مقدمه-معرفی
   • 01-قسمت اول-کسب و کار چیست؟
   • 02-قسمت دوم-طرح کسب و کار چیست؟
   • 03-قسمت سوم-مدل کسب و کار چیست؟
   • 04-قسمت چهارم-طرح توجیهی چیست؟چه تفاوتهایی با مدل کسب وکار و طرح کسب وکار دارد؟
   • 05-قسمت پنجم-دلیل نیاز به کسب و کار
   • 06-قسمت ششم-تعریف کار آفرین، مخترع و خلاق
   • 07-قسمت هفتم-طرح کسب و کار توسط چه کسی نوشته و خوانده می شود؟
   • 08-قسمت هشتم-نحوه تهیه طرح کسب و کار
   • 09-قسمت نهم-انواع کسب و کار
   • 10-قسمت دهم-معرفی اجزای طرح کسب و کار
   • 11-قسمت یازدهم-خلاصه مدیریتی
   • 12-قسمت دوازدهم-تشریح شرکت
   • 13-قسمت سیزدهم-خدمات و محصولات
   • 14-قسمت چهاردهم-بازاریابی (تحلیل بازار و فرصت)
   • 15-قسمت پانزدهم-بیانیه اهداف (بیانیه ماموریت، راهبرد و اجرا)
   • 16-قسمت شانزدهم-بازاریابی(تحلیل رقابت)
   • 17-قسمت هفدهم-تیم مدیریتی
   • 18-قسمت هجدهم-اسناد مالی
   • 19-قسمت نوزدهم-اسناد پشتیبانی (پیوست ها)
   • 20-قسمت بیستم-منسجم نمودن و تکمیل طرح تجاری و به روز نگهداشتن طرح تجاری
   • 02:30:55


 • آزمون‌ها و تمرین‌ها

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها