بسمه تعالی
سلام و عرض ادب خدمت اساتید بزرگوار و شما مخاطب عزیز


اهداف انجمن:

اهداف، وظایف عام و اختصاصی، شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفی در فایل اساسنامه انجمن به آدرس زیر موجود است:

اساسنامه صنف


اعضای هیأت مدیره انجمن دوره اول انجمن به انتخاب هیأت مدیره:
رییس هیأت مدیره انجمن: جناب آقای عبداله رحیمی
دبیر انجمن : جناب آقای محمد کاظم سپهری فر
نایب رییس انجمن: سرکار خانم فرنوش ارباب شیرانی
خزانه دار انجمن: جناب آقای بهزاد سلیمانی نیسیانی
مدیریت ارتباطات: سرکار خانم راضیه منشئی
مدیر كمیسیون آموزشی و فرهنگی: سرکار خانم صوفیوند
مدیر كمیسیون رفاهی: سرکار خانم نغمه موذنی
مدیر كمیسیون صنعت و کار آفرینی: جناب آقای محد قلیجایی و جناب آقای سید عادل ستوده

بازرس اصلی صنف: جناب آقای دکتر امیر یعقوبی
بازرس علی البدل: سر کار خانم بهنوش نیستانی