رایگان

اولین جلسه هم اندیشی با عنوان یک فنجان تفکر خلاق

هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع لزوم تغییر و انواع کسب و کار