نکات امنیتی
1- هرگز رمزعبور خود را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید.
2- رمز عبور به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.
3- دسترسی به سامانه از طریق کامپیوترهای عمومی مثلا در کافی نت کار ایمنی نمی باشد، در صورت دسترسی به سامانه از این گونه کامپیوترها، مطمئن شوید که رمزعبور شما بر روی آن سیستم ذخیره نشود.
4- پس از پایان کار با سامانه حتما گزینه خروج را انتخاب نموده و مرورگر خود را نیز ببندید.
5- هر چند هفته یک بار رمزعبور خود را تغییر دهید و از انتخاب رمزهای ساده و قابل حدس زدن جدا پرهیز کنید.
6- یکی از روش های ساده و مطمئن برای انتخاب رمزعبور مناسب آن است که یک بیت شعر را در ذهن خود درنظر گرفته و حروف اول کلمات آن را به عنوان رمز استفاده کنید.