اساتید مشغول به تدریس در دانشگاه های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، علمی-کاربردی، موسسات آموزش عالی به صورت حق التدریس می‌توانند عضو این انجمن شوند.

زهره
زهره کدخدایی
980017
عضو فعال
1399/07/06

تدریس در دانشگاه
100%
بهزاد
بهزاد سلیمانی نیسیانی
970002
عضو فعال
1399/04/03

تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزار
خزانه دار
96%
امیر
امیر خرم
970067
عضو فعال
1399/06/06

تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزار
82%
نجیمه
نجیمه محمدی
970035
عضو فعال
1399/04/05

مشاور حقوقی و وکیل دادگستری
75%
راضیه
راضیه منشئی
970010
عضو فعال
1399/05/01

تدریس دروس دانشگاهی
مدیر کمیسیون آموزشی و فرهنگی
75%
شهروز
شهروز خلیلی سامانی
970100
عضو فعال
1398/12/06

برنامه نویسی ریاضی
75%
هادی
هادی کوشک
970082
عضو فعال
1399/08/15

تحلیل طراحی سازه های خاص
75%
امیر
امیر قنبری عدیوی
970041
عضو فعال
1399/05/30

تدریس دروس دانشگاهی
71%
رامین
رامین رحیمی
970046
عضو فعال
1399/05/26

مهندسی برق و الکترونیک
71%
میثم
میثم کریمی علوی
970024
عضو فعال
1399/05/16

teach
67%
معظم
معظم وطنخواه ورنوسفادرانی
970089
عضو فعال
1398/09/23

ترجمه
67%
محمد
محمد اخلاق پور
970047
عضو فعال
1399/06/07

Data Mining
64%